Amiăng đóng gói

Amiăng đóng gói với các loại dầu và than chì

Amiăng đóng gói với các loại dầu và than chì,Amiăng bao bì & Vòng đệm

Bao bì là một nén và đàn hồi vật liệu được sử dụng như là một con dấu trên bộ phận chuyển động. Vòng đệm được sử dụng bất cứ nơi nào hai miếng kim loại đặt cố định được mang lại với nhau […]