vòng đệm amiăng

vòng đệm amiăng

Vòng đệm amiăng

Thấp amiăng lót được làm bằng một sợi Amiăng chrysotile trắng, phù hợp với nhiệt độ thấp nhất, nhu cầu thấp, chủ yếu cho đệm hơi, nước, khí, dầu và không tích cực […]