GLASSWOOL

glasswool

Glasswool

Glasswool là một vật liệu cách nhiệt làm từ sợi thủy tinh sắp xếp bằng cách sử dụng một chất kết dính thành một kết cấu tương tự như Len. Quá trình bẫy nhiều túi nhỏ […]